top of page

EL DINERO EN LAS APUESTAS VUELA, O LO TOMAS O LO DEJAS

 

En aquesta metàfora visual volíem transmetre que

en les apostes es perden molts diners.A la fotografia es veu

un feix de diners amb una carta a sobre

Vam creure que seria una bona idea ja que el 0bjecte que

ens havia tocat eren els diners. A la fotografia es veu un bloc

de diners amb una carta a sobre.

 

Max i Josué

bottom of page